Werkwijze

Als u afstand moet doen van uw hond kunt u deze bij ons aanmelden voor herplaatsing. In uitzonderingsgevallen herplaatsen wij ook honden van andere rassen. Neemt u voor informatie hierover contact met ons op alvorens een aanmeldingsformulier in te vullen.

U vult het Aanmeldingsformulier Herplaatsen volledig in en nadat wij dit ontvangen hebben nemen we telefonisch contact met u op voor een nader oriënterend gesprek waarbij eventuele aanvullende vragen over en weer kunnen worden gesteld.

Wij plaatsen uw hond dan met een foto en korte omschrijving op onze website en wachten de reacties van geïnteresseerden af. Als er tussen de aanmeldingen een geschikte kandidaat zit nemen we opnieuw contact met u op om u hierover te informeren. Als u net als wij denkt dat dit wel eens het nieuwe baasje van uw hond kon worden, dan brengen wij u met de mogelijke adoptant in contact zodat u samen een en ander kunt bespreken en eventueel een afspraak voor een kennismaking kunt vastleggen.

Als tijdens deze kennismaking "de klik" er is en u besluit dat u de hond aan deze adoptant wilt afstaan, dan kan een adoptie plaatsvinden nadat wij de benodigde documenten hebben verstrekt. U ondertekent in dat geval een afstandsverklaring, waardoor u geen rechten meer aan de hond kunt ontlenen maar ook geen verplichtingen meer heeft ten aanzien van de hond. De papieren die bij de hond horen (denk bijv. aan stamboom, paspoort enz.) worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

Is situatie zo dat de hond direct verplaatst moet worden dan nemen we hem/haar in opvang (hieraan zijn geen kosten verbonden) . In dat geval ondertekent u een afstandsverklaring. De stichting wordt dan eigenaar van de hond  waardoor u geen rechten meer aan de hond kunt ontlenen maar ook geen verplichtingen meer heeft ten aanzien van de hond. De papieren die bij de hond horen (denk bijv. aan stamboom, paspoort enz.) worden overhandigd aan de stichting.Ook in deze situatie wordt u (indien gewenst) op de hoogte gehouden van het wel en wee van de hond.

Blijkt na evaluatie dat de hond om wat voor reden dan ook niet meer te herplaatsen is, dan blijft hij voor de rest van zijn leven in opvang bij de stichting.

Kijk voor meer informatie onder de menuknop Herplaatsen.

Wanneer u heeft besloten dat u een van onze herplaatsers een permanent thuis wilt bieden, dan vult u het Aanmeldingsformulier Adopteren in.

Nadat wij dit ontvangen hebben nemen wij telefonisch contact met u op om te bespreken of de hond van uw keuze geschikt is voor uw situatie. Is dat niet het geval dan kunt u kiezen voor een van de andere herplaatsers. 

Zouden we met elkaar besluiten dat de hond van uw keuze voor u geschikt is, dan overleggen wij uw aanmelding met de eigenaar van de hond. Is ook die van mening dat de hond bij u een goed thuis zou kunnen vinden, dan brengen wij u met elkaar in contact zodat u samen een en ander kunt bespreken en eventueel een afspraak voor kennismaking kunt vastleggen.

Zou u daadwerkelijk besluiten het nieuwe baasje van de hond te willen worden, dan ondertekent u een Adoptieovereenkomst, waarna u de nieuwe eigenaar van de hond bent en dus ook voor deze aansprakelijk bent.

Indien u belangstelling heeft voor de adoptie van een hond die wij in opvang hebben, dan volgt na een telefoongesprek altijd een huisbezoek alvorens de hond daadwerkelijk bij u geplaatst wordt.

Kijk voor meer informatie onder de menuknop Adopteren.

Belangrijk om te weten:

  • Indien u bij ons een hond voor herplaatsing aanbiedt, zijn daaraan voor u geen kosten verbonden.
  • Het adoptietarief voor een hond wordt met elke adoptant individueel besproken.
  • Nadat u de nieuwe eigenaar van de hond geworden bent, zijn wij te allen tijde bereikbaar om uw vragen te beantwoorden of u desgewenst te adviseren. Loopt het allemaal niet zoals u verwacht had of weet u niet hoe te handelen in een bepaalde situatie? Wacht het niet af, maar neem direct contact met ons op.

Deze stichting is in het leven geroepen omdat het welzijn van de honden ons zeer na aan het hart ligt. Laat het feit dat wij een kleine organisatie zijn u er vooral niet van weerhouden om uw hond via onze bemiddeling te herplaatsen of om via onze stichting een hond te adopteren, en wel om de volgende redenen:

  1. Wij zijn zeer gevoelsmatig bij alle partijen betrokken zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen.
  2. Wij hebben jarenlange ervaring met dit werk, met de beide rassen en met herplaatsers uit zeer moeilijke omstandigheden in het bijzonder.
  3. Wij zullen u nooit onnodige kosten berekenen, wij doen dit werk uit liefde voor de honden, niet om geld te verdienen. Daarnaast zullen wij u altijd met raad en daad proberen bij te staan.
  4. Wij zijn praktisch 24/7 bereikbaar!

Stichting Jacob's Ark
© 2012 - 2024

Deel deze pagina