1 januari 2022 tot en met 31 december 2022Saldo per 1-1-2022€ 2.091,03 

Saldo per 31-12-2022€ 1.930,00                           


 

INKOMSTEN                                                        


Donaties                        €  21.138,50 

Fondsenwerving            €  11.466,90         

Verkoop/activiteiten       €      522,30         

Adoptie                          €      750,00             

Lening                            €  4.000,00            

                                                                                 

                                                                                

                                                                                

TOTAAL                         € 37.877,70               


   


UITGAVEN


Medische kosten             € 11.233,39

Donaties                          €   2.316,80

Vervoerkosten                 €     200,00

Bankkosten                     €      158,27

Inkoop                             €    1641,59

besteding fondsen          €     4966,90

Administratiekosten        €      321,78

Rente                               €      900,00

vrijkoop                            €      300,00

aankoop grond                € 16.000,00TOTAAL                           € 38.038,73
     

                                                                                                                                                     

Jaarverslag 2022
2022 was een bewogen jaar met als doel zoveel mogelijk financiën vergaren om
onze snuffeltuin af te kunnen betalen. De termijn loopt af begin 2023 .
Alles draaide rond de aankoop van het stukje grond omdat we het echt niet
meer kunnen missen. Dagelijks gaan de honden naar de snuffeltuin om te
ontspannen ,spelen en bewegen. En het doet ze erg veel goed .
Ook wij zijn het hele jaar al druk bezig geweest in onze snuffeltuin . We hebben
veel geklust ,gratis spullen vergaard en diverse bedrijven uit de omgeving
hebben kosteloos spullen toegezegd, gebracht en geïnstalleerd. Een aantal
dingen zijn nog lopende en worden 1 e helft 2023 gerealiseerd.
We zijn aan de slag gegaan met het fenomeen fondsenwerving, iets wat ons
totaal vreemd was en waarvoor we toch een spreekwoordelijke drempel over
moesten ,omdat we gewend zijn onze zaken zelf te regelen en niet makkelijk
om geld vragen.
Zo zijn we enorm geholpen door stichting ABRI voor dieren met een financiële
bijdrage voor de aankoop, Stichting Bouwstenen voor dierenwelzijn die ons een
prachtige schuilhut voor de honden schonk en ook onze deelname aan NL-doet
gaf ons de mogelijkheid om een gedeelte van het hekwerk aan te schaffen en
te herstellen.
De NL-doet dag was zelfs zo’n succes dat we ons ook voor 2023 weer
aangemeld hebben.
Onze bassetdagen (activiteit voor adoptanten en gastgezinnen) waren
succesvol ,gezellig en druk bezocht . Ook deze activiteiten hebben een aardig
centje opgeleverd.
Stichting DierenLot ondersteunde ons wederom met diverse fantastische
cheques , extra centjes voor de dierenartskosten , en de verdubbelaar voor
onze loterij ,de digicollecte en natuurlijk het klapstuk de chrismasschallenge .
Voor de chrismasschallenge hebben we op diverse kerstmarkten gestaan met
eigengemaakte spullen ,heeft een van onze vrijwilligsters een prachtig bedrag

opgehaald met haar cupcake –actie en hebben we uiteindelijk een fantastisch
bedrag opgehaald.
Zoals elk jaar hebben we ook ons best gedaan om onze cheque op ludieke wijze
aan te bieden .
Ook de kleding-inzameling blijft lekker lopen en levert een mooi bedrag op .

Maar onze stichting draait uiteindelijk om de opvang en herplaatsing van
bassethounds. De laatste jaren echter komt het steeds meer voor dat er hulp
gevraagd wordt voor andere rassen en ook daar doen we ons best voor. Zijn
het rassen waar wij echt niets mee kunnen dan nemen we contact op met
stichting die zich daarin specialiseren en proberen daar een samenwerking op
te bouwen . Het gaat tenslotte om de dieren en elk dier wat we kunnen helpen
is er eentje.
Zo hebben we een aantal fijne samenwerkingen op kunnen bouwen met
stichtingen en asiels . Iets waar wij een groot voorstander van zijn.
Waar we wel tegenaanlopen is dat er steeds meer mensen zijn die een “kant-
en-klare ”hond willen . Een hond die geen mankementen heeft ,geen
ongewenst gedrag vertoont. Een modelhond dus.
En daar wij ons met name richten op moeilijk plaatsbare honden en ook vaak
honden binnenkrijgen die afwijkend gedrag vertonen (niet per definitie
negatief) is het vinden van gastgezinnen steeds problematischer. Hierdoor
moeten we ook vaker nee verkopen en dat is erg moeilijk.
We doen ons best om honden rechtstreeks van oude naar nieuwe baas te
bemiddelen maar het verstrekken van accurate informatie over de hond is dan
een stuk moeilijker . Hierdoor kan de adoptant dus voor verassingen komen te
staan waardoor de hond alsnog bij ons in opvang moet , terwijl er eigenlijk
geen plek is.
Uniek voor ons was dit jaar het verzoek om een inbeslaggenomen hond in
opvang te nemen. Een bassethound-pup (in beslaggenomen bij een alom

bekende broodfokker uit België) met giardia, huidproblemen en een ernstige
vorm van entropion waardoor zijn oogjes al aardig beschadigt waren.
Veel dierenartskosten dus met geen enkele garantie dat die terugkomen omdat
de rechter nog uitspraak moet doen. Maar een dier laat je niet lijden en dus
alle hulp en zorg gegeven die hij nodig heeft. Een oog-operatie ,die echt nodig
is om het probleem op te lossen kan pas als hij volgroeid is .
En dan op de valreep van 2022 het verhaal van Babs en Tessa, 2 honden
achtergelaten bij een leegstaand pand. Alleen een kuil om samen in te schuilen.
Dan denk je niet na maar gaat ze halen ,ook al zijn het geen bassethounds.
Beide broodmager, hun vacht totaal verklit en danig wat gezondheidsproblemen. Babs is 12 jaar en moest met haar oude stramme
botten in de kou liggen.
Beide honden genieten nu van een leven in een warm huis maar hebben nog
een lange weg te gaan.
Al met al hebben we afgelopen jaar 1 hond in haar eigen thuis kunnen laten
blijven door bij te staan met advies, 15 honden in opvang gehad waarvan we 8
honden hebben kunnen plaatsen in een nieuw thuis.
1 hond heeft gedragsproblemen en zal voorlopig in opvang blijven voor
resocialisatie en misschien ook wel in opvang blijven voor het leven.
2 honden hebben een dermate hoge leeftijd dat ook die in opvang gaan blijven
en dan natuurlijk de inbeslaggenomen pup waar nog niets mee kan/mag en de
2 achtergelaten honden met gezondheidsproblemen die voorlopig nog bij ons zullen zijn.


Het was voor ons een druk jaar met veel ups en downs ;
Dolblij met de fantastische steun van diverse organisaties waardoor we telkens
een stapje dichterbij kwamen om onze droom (een eigen snuffeltuin) te realiseren maar ook intens verdrietig omdat we toch ook een aantal honden hebben moeten laten gaan. Sommige door ouderdom maar ook een jonge hond met een vreselijk verleden wat hem zo ziek gemaakt had dat er geen behandeling meer mogelijk was. Iets wat we maar moeilijk verwerkt krijgen.


PROGNOSE 2023

2023 wordt een jaar waarin in ieder geval de druk een stuk lager is. We moeten
nog een klein bedrag aflossen voor 2 april maar hebben er alle vertrouwen in
dat dat ons gaat lukken.
Daarnaast hebben we nog een tweetal aanvragen lopen voor fondsenwerving
en we hopen op een positief antwoord.
Omdat NL-DOET vorig jaar zo’n leuke en succesvolle dag was hebben we ons
ook dit jaar weer aangemeld en ons project is goedgekeurd. Dus op 11 maart
a.s. gaan we samen met de vrijwilligers die zich aanmelden en het toegekende
budget een verkoelende poel aanleggen in de snuffeltuin .
Ook hebben we ons aangemeld bij de actie warm hart van KRO/NCRV en
hebben we bericht gehad dat we mee mogen doen.
Verder gaan we weer hard klussen in de snuffeltuin ,2 bassetdagen organiseren
en kijken we uit naar de landelijke bijeenkomsten van Stichting DierenLot .
Ook zijn we alweer hard aan de slag met ideeën voor de chrismasschallenge
van 2023 (je kunt niet vroeg genoeg beginnen  )
Onze jaarlijkse kalender gaat weer komen omdat die succesvol blijft en we
organiseren hopelijk een openingsfeest van de snuffeltuin .
Al met al gaan we er weer met goede moed tegenaan in 2023 , mede door alle
steun en bijval van lieve mensen die ons volgen en op wat voor manier dan ook
ondersteunen.