jaaroverzicht 2021

                                                                                                                                            Periode: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
Saldo per 1/1/2021 € 6,25 Saldo per 12/31/2021 € 2.091,03


Bankrekeningnr NL02SNSB0947550054 bankrekeningnummer NL02SNSB0947550054INKOMSTEN UITGAVEN

Donaties                  € 34.794,00                    Medische kosten                    €  9.666,82
Verkoop en activiteiten € 547,50                    Donaties                               €     167,90
Adoptie                        € 990,00                     Vervoer en verzendkosten      €      50,00
                                                                     Bankkosten                            €    173,90
                                                                     Inkoop                                   €    797,94
                                                                     Administratiekosten               €    221,81
                                                                     Registratiekosten                   €      45,10
                                                                     Rente                                    €   1.425,15
                                                                     Vrijkoop                                 €    250,00
                                                                     Start realisatie snuffeltuin      € 20.000,00
                                                                     Verdubbelaar                         €   1.448,10

TOTAAL € 36.331,50                                                                        TOTAAL € 34.246,72

Jaarverslag 2021

 Helaas is ook 2021 geen “normaal “ jaar geworden , maar we hebben toch een paar activiteiten kunnen organiseren ,ook al was het in aangepaste vorm.

Het werd voor ons een heel speciaal jaar omdat we konden beginnen aan het waarmaken van een hele grote droom van ons , een snuffeltuin, maar daarover verderop meer.

We begonnen het jaar met het feestelijke nieuws dat we de 2e plaats hadden bij de Christmas challenge en daar €5000,= mee wonnen. Dat gaf ons wat extra ruimte in de enorme hoge dierenartskosten die we maandelijks hebben. We hebben zoveel senioren in opvang voor het leven en zoals iedereen begrijpt hebben die extra zorg nodig .

Natuurlijk hadden we ons ook dit jaar weer aangemeld voor de Christmas challenge van Stichting DierenLot en zijn we weer vol goede moed aan de slag gegaan.We hebben een prachtig bedrag aan donaties bij elkaar geschraapt waarvan het grootste gedeelte verdubbeld wordt door Dierenlot .

 In februari gebeurde er iets wonderlijks! We kregen een mail van een rescue uit Shanghai met de vraag of we plek hadden voor een basset die overreden was en door de eigenaar achtergelaten was op straat. Bravo (zo heette de basset) had een dwarslaesie en maakte in China geen enkele kans. In 1e instantie dachten we dat het een grap was want hoe hadden ze ons (zo’n kleine organisatie) gevonden. Maar al snel bleek dat het heel serieus was en zo begon het lange wachten op de aankomst van Bravo. Hij onderging nog menig operatie in Shanghai ,moest in quarantaine en tenslotte nog een vlucht van 18 uur voor hij op 1 juli aankwam op Schiphol. Bravo kon direct door naar het gastgezin dat zich terdege had voorbereid op een rolstoelbasset met alle verzorging die daar bij komt kijken. De stichting betaalde de cursus voor de gastvrouw om zelf de doorbloedingsmassages te kunnen geven .

Bravo zal de rest van zijn leven bij dit gastgezin in opvang blijven en de stichting staat garant voor de medische kosten. Bravo heeft nog wat blaasproblemen en heeft dus regelmatig onderzoeken nodig.

 

 Helaas kon de geplande strandwandeling geen doorgang vinden i.v.m. de toen geldende maatregelen .We vreesden voor onze voorjaarsactiviteit maar gelukkig kon de bassendag in juni wel doorgaan. In aangepaste vorm weliswaar en alleen voor een klein groepje genodigden ,maar wat was het fijn om de mensen en “onze “honden weer een keer te zien en te spreken .

Onze achterban werkte hard mee aan het op peil houden van onze financiën, door donaties zowel in geld als in spullen. Onze inzameling van kleding liep goed en menig centje kon daardoor ontvangen worden . Ook de deelname aan het inzamelen van cartridges en oude mobieltjes ten bate van DierenLot liep aardig en zo konden we ook nog eens iets terug doen gelukkig.

Onze najaar activiteit , Woofstock,  kon gelukkig doorgaan en werd een waar feest . Deze dagen geven ons weer energie om door te gaan ook al is het organiseren van zo’n dag best intensief. Het bracht ook een aardig centje op gelukkig .

Er werden dit jaar veel honden van andere rassen aangemeld voor herplaatsing en omdat de nood overal zo hoog was hebben we ons ook voor die honden 1000% ingezet om een goed thuis te vinden . Van dwergkees tot labrador van alles kwam voorbij. Ook menig “coronapup” hebben we voorbij zien komen en gelukkig kunnen plaatsen .

Al jaren hebben we de droom een “eigen plek “in het bos te hebben waar we met alle honden heen kunnen. Zeker nu de groep honden die opvang voor het leven is ,niet alleen steeds groter maar ook steeds diverser wordt. De dagelijkse wandelingen namen steeds meer tijd in omdat een oude hond nu eenmaal langzamer loopt dan een jonge hond of als een bloedhond . We hebben jonkies ,oudjes, gehandicapten ,blinden en ook moeilijke honden in opvang en die kun je niet allemaal combineren met wandelen .

Ons kwam ter oren dat er vlakbij een prachtig perceel te koop kwam midden in het bos. Helaas hadden we niet de financiële middelen om het terrein in 1 keer te kopen maar  in overleg met de eigenaar hebben we een mooie regeling kunnen treffen om in ieder geval uitzicht te hebben op koop en in de tussentijd het terrein te mogen gebruiken. Dagelijks genieten zowel wij als alle honden van de vrijheid om in eigen tempo te kunnen spelen en ontspannen. Vele uren hebben we er al doorgebracht om het terrein in te richten als snuffeltuin , afstruinen van Marktplaats naar gratis spullen en gaandeweg ontstonden steeds meer ideeën voor het gebruik van het perceel.

We dienden een steunaanvraag in bij Stichting DierenLot en kregen op 10 oktober het fantastische nieuws dat we €10.000,= steun toegekend kregen voor de inrichting van de snuffeltuin. Onze droom werd werkelijkheid .Wat waren (zijn ) we blij. Elke dag voelen we ons weer gezegend met deze plek. En komend jaar gaan we gestaag verder met de inrichting want we zijn nog lang niet klaar.

 Natuurlijk hopen we 2022 weer een beetje “normaal” gaat verlopen en plannen dus gewoon weer een activiteitenkalender (onder voorbehoud ) in.

2022 is voor ons een speciaal jaar omdat we dan op 8 augustus ons 10-jarig bestaan mogen vieren!

 

Het jaar in cijfers;

Bemiddeling van honden ; 12

Herplaatsing honden; 7

In opvang genomen ; 3

In opvang voor het leven ;23

Deel deze pagina