Financieel jaaroverzicht 2020

Jaarrekening 2020
Stichting Jacob's ark
Periode:

1 januari 2019 tot en met 31 december 2020

Saldo per

1-1-2020

€ 3.410,92
Saldo per

31-12-2020

€ 6,25


Bankrekeningnr

NL02SNSB094755054
bankrekeningnr

NL02SNSB094755054


INKOMSTEN


UITGAVEN


Donaties


€ 4.352,50
Kosten dierenarts


€ 6.446,20


Verkoop en activiteiten

€ 698,00
Donaties


€ 1.212,20Adoptie


€ 200,00
Vervoer en verzendkosten

€ 231,70Kledingactie


€ 323,00
Bankkosten


€ 146,80
Inkoop


€ 356,84
Administratiekosten


€ 221,93
Registratiekosten


€ 12,50
vrijkoop


€ 350,00
TOTAAL


€ 5.573,50
TOTAAL


€ 8.978,17


Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

2019 was een roerig jaar en we keken zo uit naar 2020 !

2020 werd echter het meest vreemde jaar wat we als stichting gehad hebben.

Onze enthousiast geplande activiteiten konden geen van allen doorgang vinden.

Activiteiten waaraan we elk jaar meedoen om inkomsten te genereren werden afgelast .

Adopties moesten worden uitgesteld omdat we niet op een veilige manier de huisbezoeken en kennismakingen konden doen. Honden bleven dus langer in opvang dan nodig met alle gevolgen van dien.

Maar toen de nood echt aan de man was en we om hulp gevraagd werden door een Franse organisatie (Association Hathi) i.v.m. Heros ,een 11 jaar oude ,blinde Bruno de Jura hebben we de krachten gebundeld en alle noodzakelijke documenten geregeld om ondanks de gesloten grenzen toch een rit naar Nantes te kunnen maken om hem op te halen en in veiligheid te brengen.

Een inzamelingsactie voor de medische hulp die Heros nodig had bracht veel op en de donatieverdubbelaar van Stichting DierenLot maakte het een dubbel groot succes. Heros kon aan zijn ogen geopereerd worden en kreeg zelfs een gedeelte van zijn zicht terug. Iets wat hem een heel andere (blije) hond maakte.
Zijn huid werd onder handen genomen en zijn oren zijn nog onder behandeling. In een later stadium komt zijn gebit nog aan de orde, maar lieve Heros geniet nu al volop van het leven in opvang en hij zal daar ook voor de rest van zijn leven blijven.

Omdat een aantal dierenorganisaties in onze regio het werk even stil legden hebben we zelfs 2 geitjes op kunnen halen uit verschrikkelijke omstandigheden en onder kunnen brengen bij Stichting Hurmus Dierenthoes ,waar ze heerlijk genieten van een fijn leven.

Op 3 juni werden we enorm verrast ; we kregen een cheque van €250 van Stichting DierenLot i.v.m. de dag van de dierenhulpverlener . Wat waren we blij en wat konden we het geld goed gebruiken. Gebitjes konden worden gereinigd en medicatie voor de oudjes kon worden ingekocht .

Onze achterban werkte hard mee aan het op peil houden van onze financiën, door donaties zowel in geld als in spullen. Onze inzameling van kleding liep goed en menig centje kon daardoor ontvangen worden . Ook de deelname aan het inzamelen van cartridges en oude mobieltjes ten bate van DierenLot liep aardig en zo konden we ook nog eens iets terug doen gelukkig.

We melden ons aan voor de Arkel Christmass challenge en gingen enthousiast aan de slag met diverse acties en het plan om de cheque op een ludieke manier te presenteren . Dit maakte het jaar wat vrolijker voor ons. Diverse leden van onze achterban hebben zich enorm ingezet en veel geld voor ons ingezameld. We kunnen ze niet genoeg bedanken!

Uiteindelijk heeft de actie het schitterende bedrag van €2515 opgebracht waarvan Stichting DierenLot €2500 verdubbelt .

Het aanbieden van de cheque werd een nog groter succes want we kregen de 2e prijs waardoor we nog eens €5000 extra mogen verwachten volgend jaar !
Een superbegin van 2021 dus en hoe dat jaar ook gaat lopen onze financiële zorgen zijn een stuk minder.

Natuurlijk hopen we dat het weer een beetje “normaal” gaat lopen en we plannen dus gewoon weer een activiteitenkalender (onder voorbehoud ) in.
We starten vol goede moed aan het nieuwe jaar maar beseffen ons terdege dat we ,zonder de steun van Stichting DierenLot (zowel materieel als financieel ) 2020 niet overleefd zouden hebben.

2020 in cijfers;

Bemiddeling van honden ; 7

Herplaatsing honden; 3

In opvang genomen ; 3

In opvang voor het leven ;19

Stichting Jacob's Ark
© 2012 - 2022

Deel deze pagina